Polskie towarzystwo biofeedback

i PSYCHOFIZJOLOGII STOSOWANEJ

EEGBiofeedback

        PIERWSZE w polsce TOWARZYSTWO    
    ZRZESZAJĄCE SPECJALISTÓW BIOFEEDBACK

ProjeKt

PTBPS.pl to Projekt zrzeszający polskich Specjalistów zajmujących się EEGBiofeedback ...

Pomysły

PTBPS.pl rozwija i wdraża nowe zastosowania i innowacje do Systemów EEGBiofeedback...

procesy

PTBPS.pl tworzy nową jakość w Polsce i w Europie w dziedzinie EEGBiofeedback...

Informacje

Zawsze nowe i ciekawe informacje ze Świata Biofeedback...

Galeria


efektywność i wydajność


Komunikat Rady Naukowej PTBPS

Wychodząc naprzeciw Członkom Towarzystwa przypominamy, iż od lat w Towarzystwie działa "Sekcja Nauczyciel".PTBPS.pl zapewnia wszystkim swoim członkom dostęp do informacji ze Świata EEGBiofeedback i Biofeedback, przekazywane na Kurso-Konferencjach organizowanych przez Towarzystwo cyklicznie. 

Ostatnia Kurso-Konferencja odbyła się w Warszawie 11-12.04.2013  tematem przewodnim była 

"Rola EEGBiofeedback w rozwiązywaniu problemów edukayjnych i wychowawczych" 

dziękujemy za liczne przybycie Członków Towarzystwa. Dziękujemy również Prelegentom za liczne ciekawe wykłady.

Czytaj więcej...

Ważne 

  • W przygotwaniu